Uspějte u zkoušky

Jaké jsou nejčastější příčiny hodnocení NEPROSPĚL(A)


Překročení nejvyšší dovolené rychlosti

Překročení nevyšší dovolené rychlosti je asi nejčastějším důvodem, proč uchazeč o řidičské oprávnění neuspěje. Při praktickém výcviku je třeba "natrénovat" nejčastější dovolené rychlosti: 20 km/h (obytná a pěší zóna), 30 km/h (zóny s dopravním omezením - dolní část Národní třídy, Masarykovo náměstí a úseky, kde se provádí práce na komunikaci), 50 km/h (rychlost v obci), 90 km/h (nejvyšší dovolená rychlost mimo obec). Pro příslušné vozidlo je třeba volit správný převodový stupeň a rychlost kontrolovat na ukazateli před řidičem (tachometr) a současně i sledovat, jaké jsou otáčky motoru (otáčkoměr). Po pár hodinách by měl být každý schopen odhadnout rychlost podle sluchu a subjektivním vnímáním pohybu vozidla.
Zejména při závěrečné zkoušce je nutné nepřekročit nejvyšší dovolenou rychlost, ale vozidlo nesmí omezovat plynulost provozu nepřiměřeně pomalou jízdou.

Nerespektování DZ Stůj! Dej předost

Legislativa říká:"Na příkaz dopravní značky Stůj! Dej přednost v jízdě, řidič musí zastavit vozidlo v místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
1. Musí dojít k zastavení vozidla. To znamená, že vozidlo musí být v klidu (§2 zákona č. 361/2000Sb.)
2. K zastavení musí dojít v místě, ze kterého řidič vidí do křižovatky. Příčná čára je v křižovatce častý jev, ovšem naprosto zbytečný. Pokud se nejedná o křižovatku s řízeným provozem, řidič se touto čarou neřídí!
Argumenty typu:"Vždyť nic nejelo", nebo:"Ale já jsem viděl", apod. situaci nijak nezachrání. Vozidlo musí zastavit a navíc musí být z tohoto místa vidět do křižovatky. Někdy je nutné zastavit např. na přechodu pro chodce. Pokud řidič zastaví vozidlo na přechodu pro chodce proto, aby měl rozhled do křižovatky (je v křižovatce jako první), nic nespáchal. Pokud ovšem na přechodu zastaví z jiného důvodu (protože nemůže pokračovat kvůli vozidlu před ním), dopouští se přestupku a tím dává komisaři důvod k zápornému hodnocení.

Zastavení v místě, kde do křižovatky nevidí a pak samozřejmě riskuje kolizi.

Předjíždění tam, kde je to zakázáno

Přestupkem je, když řidič předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno. Ve většině případů uchazeč předjíždí cyklistu bezprostředně před nebo na přechodu pro chodce. Popř. předjíždí cyklisty, či jiné nemotorové vozidlo přes podélnou čáru souvislou.

Uchazeč nesleduje provoz za sebou a vedle sebe

Řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.
Zejména je povinen sledovat provoz před jakoukoliv změnou směru jízdy. Před vybočením při objíždění, předjíždění a odbočování. Rovněž pokud se zařazuje před překážku, kterou objel, či jiné vozidlo, které předjel. Zvláště důležité je přesvědčit se, že může přejet do vedlejšího jízdního pruhu. S tím úzce souvisí i používání směrových světel.

Chodci

Ohrožení chodce, který přechází komunikaci, na kterou řidič odbočuje. Zákon ukládá řidiči tuto povinnost bez ohledu na to, zda je na vozovce vyznačen přechod pro chodce, či nikoliv. Jednoznačně to znamená, že se uchazeč nevěnuje situaci v provozu a nesleduje dění před vozidlem.
Neumožní bezečné a nerušené přejítí chodci přes přechod pro chodce. Chodec je již u okraje komunikace, nebo se blíží k přechodu pro chodce. Pokud uchazeč dodržuje pravidlo, že k přechodu pro chodce se musí blížit takovou rychlostí, aby byl schopen včas zastavit vozidlo a sleduje pohyb chodců, není pro něj problém zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Častým jevem je, že uchazeč chodce ani nevnímá, natož aby na ně reagoval.
Další chybou je, že uchazeč na chodce reaguje, ale pozdě. Pak dochází k intenzivnímu brzdění a hrozí nebezpečí, že řidiči jedoucí za vozidlem autoškoly již nestačí včas dobrzdit.

Železniční přejezd

Překročení nevyšší dovolené rychlosti stanovené pro daný druh přejezdu. Přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením s bílým přerušovaným světlem - 50 m před přejezdem a při jeho přejíždění maximálně 50 km/h. Přejezd bez zabezpečovacího zařízení nebo zařízení není v činnosti (nesvítí bílé přerušované světlo) - 50 m před přejezdem a při jeho přejíždění maximálně 30 km/h.
Porušení zákazu předjíždění bezprostředně před a při přejíždění železničního přejezdu - zejména se týká předjíždění cyklistů.
Řidič se před vjetím na železniční přejezd nepřesvědčí, že přes přejezd může bezpečně přejet. Tj. nerozhlédne se před přejezdem.

Nedání přednosti

Nedání přednosti jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích, nejčastěji cyklistovi.

Jiný "expert" na jiné křížovatce

Přednost vozidlům přijíždějícím zprava

Ale ne vždy se ostatní "plnohodnostní" řidiči k nám chovají v souladu s pravidly

Kontaktujte nás