Traktor

Se skupinou lze řídit: traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.


On-line přihláška zde se můžete přihlásit.


Varianty výuky a výcviku

Výcvik a zkouška se provádí na traktoru.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 17 roků. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 10 hodin
Výuka ovládání a údržby 6 hodin
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 8 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 10 hodin
Praktická údržba na vozidle 5 (2) hodin
Praktická zdravotnická příprava 2 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

1 výuková hodina = 45 minut

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test), a praktické jízdy s vozidlem.
Výcvik provádíme s vozidlem ZETOR 7011 s přívěsem BSS PS-53

Cena: 10 000,- Kč

Výcvik a zkouška se provádí na traktoru.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 17 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 18 hodin
Výuka ovládání a údržby 10 hodin
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 21 hodin
Praktická údržba na vozidle 8 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

1 výuková hodina = 45 minut

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test), a praktické jízdy s vozidlem.
Výcvik provádíme s vozidlem ZETOR 7011 s přívěsem BSS PS-53

Cena: 18 500,- Kč

Kontaktujte nás