Osobní údaje

Zadejte, prosím, vaše osobní údaje potřebné k zaregistrování...
Bez posudku zdravotní způsobilosti nelze zahájit výuku a výcvik.

Žadatel


Jsem držitelem řidičského oprávnění

Jako přílohu přiložte posudek zdravotní způsobilosti ve formátu PDF, JPG

Žádám o získání (rozšíření) na skupinu

>