Autobus

Se skupinou lze řídit: motorová vozidla určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Vozidla mohou být vybavena manuální nebo automatickou převodovkou.
Pokud žadatel vykonal výcvik a zkoušku na vozidle vybaveném automatickou převodovkou, řidičské oprávnění mu bude omezeno pouze na vozidla s automatickou převodovkou.

On-line přihláška zde se můžete přihlásit.


Varianty výuky a výcviku

Výcvik a zkouška se provádí na autobusu s délkou min. 10,5 m.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 24 roků. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 10 hodin
Výuka ovládání a údržby 12 hodin
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 14 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

1 výuková hodina = 45 minut

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test), ústní zkoušky z předmětu ovládání a údržba vozidel a praktické jízdy s vozidlem.

Výjimky z věku:
Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 24 roků pouze k řízení vozidel:
a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 roků jeho držitele k řízení:
a) v rámci vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin)
Výcvik provádíme s vozidlem Mercedes Tourismo

Cena: 19 500,- Kč

Výcvik a zkouška se provádí na autobusu s délkou min. 10,5 m.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 24 roků. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 10 hodin
Výuka ovládání a údržby 12 hodin
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 30 hodin
Praktická údržba na vozidle 8 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

1 výuková hodina = 45 minut

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test), ústní zkoušky z předmětu ovládání a údržba vozidel a praktické jízdy s vozidlem.

Výjimky z věku:
Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 24 roků pouze k řízení vozidel:
a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 roků jeho držitele k řízení:
a) v rámci vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin)
Výcvik provádíme s vozidlem Mercedes Tourismo

Cena: 32 500,- Kč

Kontaktujte nás