Vozidla do 3,5 t

Se skupinou lze řídit: motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
Vozidla mohou být vybavena manuální nebo automatickou převodovkou. Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky.


On-line přihláška zde se můžete přihlásit.


Varianty výuky a výcviku

Výcvik a zkouška se provádí na vozidle s manuálním řazením.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků s písemným souhlasem zákonného zástupce 17 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 18 hodin
Výuka ovládání a údržby 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 28 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.
Výcvik provádíme s vozidly Kia Rio, Kia Sportage, Kia Xceed, Merecdes E200 CDi

Cena: 17 300,- Kč

Skupina dvou a více účastníků sleva 500,- Kč/ účastník

Výcvik a zkouška se provádí na vozidle s automatickou převodovkou.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků s písemným souhlasem zákonného zástupce 17 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 18 hodin
Výuka ovládání a údržby 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 28 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.
Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s automatickou převodovkou. (Harmonizující kod 78)
Výcvik provádíme s vozidlem Honda Legend

Cena: 17 300,- Kč

Skupina dvou a více účastníků sleva 500,- Kč/ účastník

Výcvik a zkouška se provádí na jízdní soupravě o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg a nižší než 4 250 kg.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:
není zákonem stanoven.

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z praktické jízdy
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyznačí v řidičském průkazu rozšíření skupiny B pro jízdní soupravu o celkové hmotnosti do 4250 kg. (Harmonizující kod 96)
Výcvik provádíme s vozidlem Honda Legend s přívěsem Agados (1 500kg)

Cena: 3 000,- Kč

h3>

Výcvik a zkouška se provádí na jízdní soupravě o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 2 hodiny
Výuka ovládání a údržby 1 hodina
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 8 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 2 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.
Výcvik provádíme s vozidlem Honda Legend s přívěsem Agados (1 500kg)

Cena: 5 500,- Kč

Výcvik a zkouška se provádí na vozidle s manuální nebo automatickou převodovkou.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků s písemným souhlasem zákonného zástupce 17 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 18 hodin
Výuka ovládání a údržby 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 28 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

Měsíční lhůta se počítá ode dne uhrazení celé částky.

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.
Výuku a výcvik dokončíme do jednoho měsíce od zahájení.
Výcvik provádíme s vozidly Kia Rio, Kia Sportage, Honda Legend, Kia Xceed, Mercedes E200 CDi

Cena: 19 500,- Kč

Výcvik a zkouška se provádí na vozidle s manuální nebo automatickou převodovkou.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků s písemným souhlasem zákonného zástupce 17 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 18 hodin
Výuka ovládání a údržby 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 28 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.
Začátek a konec praktického výcviku v místě, které si žadatel sám určí (v územní působnosti obce s rozšířenou působností Hodonín). Výuka teorie a praktický výcvik v termínech požadovaných žadatelem (v běžné pracovní době 7 dní v týdnu). Výukové CD a tištěná učebnice.
Výcvik provádíme s vozidly Kia Rio, Kia Sportage, Honda Legend, Kia Xceed, Mercedes E200 CDi

Cena: 26 000,- Kč

Kontaktujte nás